O&K Konsulting

logo_okkonsulting_logo_pomoc_w_norwegii_dla_polaków_w_norwegii

ZASIŁEK RODZICIELSKI W NORWEGII

Zasiłek rodzicielski w Norwegii FORELDREPENGER

Szukasz informacji i wsparcia przy składaniu wniosku o zasiłek rodzicielski w Norwegii? Kiedy i na jakich zasadach przysługuje zasiłek rodzicielski w Norwegii.

Zasiłek rodzicielski w Norwegii

Składając wniosek o świadczenie rodzicielskie, decydujesz o długości okresu zasiłku. Wybór dokonany na wniosku matki dotyczy także ojca lub partnera i nie można go później zmienić. Czas trwania świadczeń zależy od tego, czy oboje rodzice są uprawnieni do świadczeń na dziecko, czy nie. Możliwe są następujące kombinacje:

  • oboje rodzice korzystają ze świadczeń
  • do świadczeń uprawniona jest wyłącznie matka
  • do świadczeń uprawniony jest wyłącznie ojciec
  • samotny rodzic (może być matką lub ojcem)
  • para tej samej płci (matka z partnerem/ojciec z partnerem)

Do okresu świadczeń rodzicielskich zalicza się zasiłek macierzyński (mødrekvoten), zasiłek ojcowski (fedrekvoten) oraz okresy ogólne, które można podzielić (felles Perioden). Świadczenie może otrzymać w wysokości 80% 52 tygodnie lub 100% proporcjonalnie 48  tygodni. Możesz zarzadzac swoim okresem lecz, wszelkie planowane zmiany należy zgłosić do NAV z wyprzedzeniem.

Zasiłek rodzicielski w Norwegii - wysokość świadczenia

Zasiłek rodzicielski jest zwykle obliczany na podstawie średnich zarobków z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu pobierania zasiłku rodzicielskiego. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na stałe, jak i tych o różnym stażu pracy lub dochodach.

Wymagane dokumenty do otrzymania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii

Aby ubiegać się o zasiłek rodzicielski w Norwegii,  wymagane są odpowiednie dokumenty. NAV musi otrzymać:

  1. kartę ciąży, czyli dokument zawierający lekarskie otwierdzenie ciąży i daty porodu
  2. akt urodzenia dziecka
  3. rejestracja pobytu rodziców w Norwegii lub zezwolenie na pobyt
  4. odcinki wypłat za ostatnie 6 miesięcy zatrudnienia
  5. dokumenty zaświadczające, że drugi rodzic po porodzie wróci do pracy lub będzie kontynuował naukę.

Napisz do nas i złóż wniosek o zasiłek rodzicielski w Norwegii

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda na przetwarzanie danych